De invloed van het weer op huizen

Nederland kent volgens het Köppen-systeem een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het jaar. Het klimaat in Nederland wordt grotendeels bepaald door de Noordzee. Veel Nederlanders hebben onterecht het idee dat Nederland een zeer nat klimaat heeft. Dat klopt niet en is voornamelijk gebaseerd op gevoel. De cijfers wijzen uit dat er gemiddeld 7% van de tijd neerslag is in de vorm van regen, sneeuw, ijzel of hagel. Dat staat gelijk aan ongeveer één uur en veertig minuten neerslag per dag. Het klopt echter wel dat het klimaat in Nederland zeer onvoorspelbaar is en er regelmatig schades ontstaan als gevolg van weersinvloeden.

De cijfers en onvoorspelbaarheid

Het gevoel van veel Nederlanders dat we in een nat land leven wordt voornamelijk gevoed door de onvoorspelbaarheid van het weer. Er zijn geen uitgesproken natte of droge periodes en de kans op neerslag vrijwel altijd aanwezig. Het feit dat het weer in Nederland alle kanten op lijkt te gaan heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaak is de ligging van Nederland aan de zee en het ontbreken van bergen. Ons land ligt op een scheidslijn van warmer en kouder weer.

Klimaatverandering

De huidige klimaatverandering kan ervoor zorgt ervoor dat het klimaat in Nederland nóg onvoorspelbaarder wordt. Dit zal in de toekomst leiden tot meer schadegevallen aangezien het weer geleidelijk heftiger zal worden. Het verbond van Verzekeraars verwacht een toenemende schadelast en daarbij ook een toenemende verzekeringspremie. Verzekeraars, zoals Achmea, leden in het eerste halfjaar van 2016 een verlies van 24 miljoen. Dit verlies was bijna geheel toe te schrijven aan hevig noodweer in juni 2016.

Invloed op onze huizen

De huizen in Nederland worden vrijwel continu blootgesteld aan dit verraderlijke klimaat. De ene dag kan het een zonnige dag zijn die direct gevolgd wordt door een dag vol met regen. Al deze verschillende weersinvloeden tasten de huizen aan. De in het zicht zittende delen van onze huizen, het dak, de gevel en de kozijnen dienen dus van hoge kwaliteit te zijn en goed onderhouden te worden. Deze delen beschermen het huis namelijk tegen al deze weersinvloeden.

Zon

De zon heeft waarschijnlijk de meeste invloed op huizen. De zon warmt de aarde op waardoor hoge temperaturen ontstaan. Deze temperatuur daalt wanneer de zon onder is. Deze schommelingen in temperatuur zorgen voor een continue beproeving van de onderdelen van een huis. Hoge temperaturen kunnen daken, gevels en bijvoorbeeld schilderwerk aantasten. Met name schilderwerk ondervind last van de zon. Door de U.V.-straling komen fotochemische reacties in de verflaag tot stand. Hierdoor worden bindmiddelmoleculen aangetast en afgebroken. Deze pigmentdeeltjes komen los op het oppervlak te liggen. Dit wordt ook wel afpoedering genoemd. Bij lage temperaturen kan vocht in de kozijnen bevriezen en schade aan de kozijnen toebrengen. Platte daken met bitumen/dakleer zijn ook kwetsbaar bij hogere temperaturen. Hierdoor kunnen kleine aanrakingen al voor schades zorgen.

Regen

Regen is verreweg de meest voorkomende neerslag in Nederland en kan vervelende schades opleveren. Zo kunnen er door langdurige regenval lekkages ontstaan op daken en/of gevels. Door los- of verkeerd liggende dakpannen, scheuren in bitumen, openstaande ramen kan water het huis binnendringen. Vaak wordt de onderconstructie aangetast en kan er houtrot ontstaan. Waterschade wordt standaard vergoed door de verzekering, maar het blijft natuurlijk altijd onprettig als er waterschade is. Overigens wordt niet alle waterschade vergoed:

  • Schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud. Dit had namelijk voorkomen kunnen worden door proactief onderhoud;
  • Schade bij een overstroming door een dijkbreuk. Hiervoor kan men wel in aanmerking komen voor een compensatie van de overheid;
  • Schade door nalatigheid. Bijvoorbeeld het open laten staan van ramen tijdens regenbuien. Dit had eenvoudig voorkomen kunnen worden.
Sneeuw, hagel & vorst

Tot slot ondervinden huizen last van winterse temperaturen en neerslag. Als sneeuw lang blijft liggen kan dit slijtage toebrengen aan de gehele buitenkant van een woning. Vooral daken hebben hier last van. Ook kunnen er lekkages ontstaan door smeltwater en kunnen leidingen springen doordat het water bevriest.

Onderhoud voorkomt schade door weersinvloeden

Onderhoud kan schade als gevolg van weersinvloeden voorkomen, al dan niet tot een minimum beperken. Vooral lekkages zijn in vrijwel alle gevallen eenvoudig te voorkomen door periodiek het dak en de gevel te laten controleren. Zo wordt schade in een vroeg stadium ontdekt en kan het tijdig hersteld worden. Mocht er schade ontstaan door weersinvloeden en het blijkt dat er achterstallig onderhoud is, dan wordt er niets uitgekeerd. De verzekeraar vindt dat door onderhoud te plegen achterstallig onderhoud eenvoudig voorkomen kan worden.

Periodiek onderhoud voorkomt hoge reparatiekosten en onprettige situaties als gevolg van schade. Hierom kan het handig zijn om een onderhoudsboekje bij te houden. Een onderhoudsboekje maakt het mogelijk dat delen van het huid tijdig gecontroleerd worden. Per onderhoudstaak is het mogelijk om een lokale vakman te vinden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *