Verzekerd tegen achterstallig onderhoud?

Veel woningeigenaren hebben de onterechte veronderstelling dat een huis verzekerd is tegen achterstallig onderhoud. Hoewel het verplicht is om een opstalverzekering af te sluiten voor een eigen huis, die schade dekt aan zaken die aan het huis vastzitten, dekt deze verzekering geen kosten als gevolg van achterstallig onderhoud.

Wat is de opstalverzekering

Een opstalverzekering, ook wel een woonhuisverzekering genoemd, is bedoeld om schade aan je huis te dekken als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, storm, inbraak, of wateroverlast. Deze verzekering dekt doorgaans de kosten voor het herstellen van schade aan de structuur van je huis, inclusief muren, daken, vloeren, ramen en deuren.

Wat dekt de opstalverzekering?

In principe dekt de opstalverzekering schade aan alle spullen die vastzitten aan het huis. Hierbij kun je denken aan leidingen, centrale verwarming, gevelbekleding, de badkamer en het toilet. Het afsluiten van een opstalverzekering is verplicht door hypotheekverstrekkers, het huis blijft immers het onderpand van de lening. Stel het huis brand af, dan zou het gehele onderpand van de lening weg zijn. In de volgende gevallen dekt de opstalverzekering schade:

  • Brand- en blusschade;
  • Rook- en roetschade;
  • Schade door ontploffing;
  • Wateroverlast;
  • Blikseminslag;
  • Storm;
  • Neerslag en vorst;
  • Inbraak en diefstal.

Bij het uitkeren van een vergoeding voor schade kijkt de verzekeraar naar de aard van het voorval. Schade veroorzaakt door opzet, grove eigen schuld of achterstallig onderhoud valt niet onder de dekking. Daarom is het van groot belang om regelmatig onderhoud te plegen om onverwachte reparatiekosten te voorkomen. Een handig hulpmiddel bij het plannen van onderhoud is het opstellen van een meerjarenplanning, zoals via Plannr (meer informatie). Met een meerjarenplanning worden potentiële problemen vroegtijdig opgemerkt en kan er tijdig actie worden ondernomen om deze te verhelpen.

Zijn er aanvullende verzekeringen?

Sommige verzekeraars bieden aanvullende dekking voor onderhoudskosten als gevolg van specifieke gebeurtenissen, zoals het barsten van leidingen. Deze aanvullende verzekeringen kunnen huiseigenaren extra bescherming bieden tegen onverwachte kosten door bepaalde schadeoorzaken die niet onder de standaard opstalverzekering vallen. Het is belangrijk om de voorwaarden van aanvullende verzekeringen zorgvuldig te lezen en te begrijpen wat wel en niet gedekt is. Niet alle verzekeringen dekken dezelfde gebeurtenissen of kosten, dus het vergelijken van verschillende opties kan helpen bij het kiezen van de juiste aanvullende dekking voor jouw specifieke situatie.

Bekijk de polisvoorwaarden

Ben je niet zeker over wat jouw woonverzekering wel of niet dekt? Neem de tijd om de polisvoorwaarden te bekijken. Hierin staat precies beschreven onder welke omstandigheden je als woningeigenaar recht hebt op een uitkering. Daarnaast wordt vaak ook de hoogte van de schadevergoeding in de polisvoorwaarden vermeld. Het raadplegen van de polisvoorwaarden kan cruciale informatie bieden en je helpen bij het begrijpen van de dekking van je woonverzekering. Zo kun je beter voorbereid zijn op eventuele schadegevallen en weet je waar je aan toe bent bij het indienen van een claim.

Conclusie

Hoewel een opstalverzekering essentieel is voor het beschermen van je huis tegen onvoorziene gebeurtenissen, dekt deze niet de kosten van achterstallig onderhoud. Het is van cruciaal belang om je huis regelmatig te onderhouden en eventuele problemen tijdig aan te pakken om schade te voorkomen en je verzekeringsdekking te behouden. Bovendien is het verstandig om te kijken naar aanvullende verzekeringsopties en een spaarrekening voor huisreparaties aan te leggen om financiële verrassingen te voorkomen.


2 reacties

Het onderhoudsboekje is niet goed gelinkt….

Hi Chris, bedankt voor het melden! We hebben het artikel aangepast 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *