Vogelnest verwijderen van het dak, dakgoot of schoorsteen

Vogels vinden het dak van een huis een ideale plek om een vogelnestje te bouwen. Dat doen ze op warme plekjes zoals onder de dakpannen, in de dakgoot of in de schoorsteen. Vogels kunnen echter voor overlast zorgen en bovendien schade toebrengen aan je woning. Zo kunnen ze isolatie wegpikken, de dakgoot doen overlopen of schoorsteenbranden veroorzaken.

Schade door een vogelnest

Vogels zitten op het dak warm, beschut en hebben bovendien een goed uitzicht op mogelijke vijanden. Vandaar dat vogels zich maar al te graag nestelen op jouw dak. Dit kan op verschillende plekken, we onderscheiden de volgende: onder de dakpannen, in de dakgoot en in de schoorsteen.

Onder de dakpannen

Vogelsoorten zoals mussen nestelen zich maar al te graag onder de dakpannen. Deze nesten bevinden zich met name tussen de kieren van de onderste rij dakpannen. Naast geluidsoverlast kunnen de vogels schade toebrengen aan het dak. Ze pikken isolatie en/of het dakbeschot weg, om ruimte te maken voor het nest. Dit kan uiteindelijk leiden tot lekkages.

In de dakgoot

De dakgoot is ook een populaire plek voor vogels om een nest te bouwen. De dakgoot heeft de ideale vorm voor vogels om een nestje in te bouwen. De takjes die de vogel meeneemt kan tot verstoppingen in de afvoer leiden. Ook kan het regenwater niet goed afgevoerd worden door de blokkade. De dakgoot zal uiteindelijk overlopen en kan hierdoor waterschade aan de gevel of het dak veroorzaken. Lees hier hoe je een verstopte dakgoot kunt herkennen en wat je eraan kunt doen.

In de schoorsteen

Vogelnestjes, of resten daarvan, in de schoorsteen kunnen erg gevaarlijk zijn. Daarom adviseren wij ook om jaarlijks voor de herfst/winterperiode aanbreekt de schoorsteen te laten vegen. Dit kan ingepland worden in ons onderhoudsboekje. Bij een verstopte schoorsteen kan de rook terug de kamer in gaan omdat er geen ‘trek’ meer is naar buiten. Hierdoor kan er koolmonoxidevergiftiging optreden. Ook kunnen de resten in brand vliegen en een schoorsteenbrand veroorzaken.

Onder zonnepanelen

Met de enorme opkomst van zonnepanelen is er in feite een nieuwe plek gecreëerd voor vogels om zich te nestelen. Tussen de dakpannen en de zonnepanelen zit namelijk altijd een kleine ventilatieruimte. Hierdoor wordt de ventilatie van de zonnepanelen belemmerd. Ook kan het voorkomen dat er meer vogelpoep op de zonnepanelen terecht komt, waardoor de energieopbrengst minder wordt. Ook vogels kunnen bedrogen uitkomen. Door de hoge temperatuur onder de panelen kan het voorkomen dat nesten leeg blijven of de eieren niet uitkomen.

Mag een vogelnest zomaar verwijderd worden?

Je mag een vogelnest in principe niet zomaar verwijderen. Dat heeft te maken met de Wet Natuurbescherming. Deze Wet stelt dat er een verbod bestaat op het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels en op het wegnemen van nesten. In deze Wet zijn verschillende categorieën opgenomen die onderscheid maken tussen soorten vogels. Sommige vogels gebruiken het nest het hele jaar door, andere vogels verlaten hun nest na de broedperiode. Van vogels die hun nest na de broedtijd verlaten mag het nest gewoon verwijderd worden. Bij vogels die het hele jaar gebruik maken van het vogelnest kun je het beste bij de gemeente informeren wat te doen. Het zomaar verwijderen van nesten is volgens de Wet een strafbaar feit.

Bij het verwijderen van een vogelnest moet je het dak op. Als je slecht ter been bent of niet graag naar boven gaat raden wij aan om de nesten altijd te laten verwijderen door een vakman. In onze onderhoudsplannen kun je eenvoudig een lokale vakman vinden die dit voor je wil doen. Deze vakman kan dan meteen controleren in hoeverre er schade is toegebracht aan de woning.

Voorkomen dat een vogel zich nestelt op je dak

Er zijn tegenwoordig handige producten die je kunt gebruiken om vogelnestjes te voorkomen. Een erkend bedrijf kan deze eenvoudig plaatsen in de dakgoot, onder het dak, rondom zonnepanelen of op de schoorsteen. Denk hierbij aan de volgende producten:

  • Dakgootbescherming. Dit is in feite een rooster dat over de dakgoot wordt geplaatst. Er zijn kleine gaatjes in, waardoor het regenwater wel in de dakgoot terecht komt, maar andere troep niet.
  • Schoorsteenkap. Dit is een kap over de schoorsteen heen. De rook kan er wel uit, maar er kunnen geen beestjes in of andere troep.
  • Vogelschroot. Dit is een afsluitsysteem waarmee het dak beschermt wordt tegen vogels en andere dieren. Dit kan in combinatie met een dakvoetprofiel geplaatst worden zodat er geen spatwater meer onder het dak zal komen.

Planmatig onderhoud

Ondanks getroffen maatregelen valt het nooit helemaal uit te bannen dat vogels een vogelnest maken in het dak of op een andere plek in de woning. Ieder voorjaar zullen vogels weer op zoek gaan naar de beste plekjes om te nestelen. Door regelmatige controles uit te voeren kan in ieder geval voorkomen worden dat het vogelnestje tot problemen leidt, zo kan het nestje tijdig verwijderd worden. Via Woonderhoud kan deze taak makkelijk opgenomen worden in de onderhoudsplanning.

Heb jij wel eens last gehad van vogelnestjes? Hoe heb je dat opgelost?

Nu u hier toch bent, heeft u al gehoord van ons digitale onderhoudsplatform?

Voor huiseigenaren
Voor vakmensen